คุณหมอตรวจอะไรบ้างระหว่างตั้งครรภ์ ?

18071
- Advertisement -

คุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่า คุณหมอตรวจอะไรบ้างระหว่างตั้งครรภ์ ? การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต

คุณหมอตรวจอะไรระหว่างตั้งครรภ์

ร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปรับสมดุลเพื่อเตรียมพร้อมในการให้กำเนิดเมื่อตั้งครรภ์แล้วสิ่งสำคัญที่ควรกระทำคือ การฝากครรภ์กับสูตินรีแพทย์ มีจุดประสงค์เพื่อ 1.การดูแลสุขภาพของแม่ท้องและทารกน้อยในครรภ์ 2.ควบคุมพัฒนาการการเจริญเติบโตขอทารกในครรภ์ 3.ประเมินภาวการณ์คลอดเมื่อใกล้ถึงกำหนด

การพบคุณหมอครั้งแรก

การพบคุณหมอครั้งแรก คุณหมอจะถามคุณแม่เกี่ยวกับ

  1. สุขภาพโดยทั่วไปของคุณแม่
  2. อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  3. คุณหมอจะอธิบายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ได้แก่ ความถี่ในการมาพบคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพ   การตรวจร่างกาย และวิธีคลอด เป็นต้น

คุณหมอตรวจอะไรบ้างระว่างตั้งครรภ์

การตรวจโดยสูตินรีแพทย์

1.เครื่องตรวจวัดภายใน อาทิตรวจช่องคลอดว่าปากมดลูกยืดหยุ่น และยาวขึ้นหรือไม่ซึ่งเป้นเครื่องยืนยันว่าได้มีการปฏิสนธิแสดงว่ามีทารกเกิดขึ้นแล้ว

2.การตรวจเลือด เมื่อพบคุณหมอครั้งแรก สิ่งสำคัญ คือ จะมีการตรวจเลือดและวิเคราะห์กรุ๊ปเลือด ถ้ากลุ่มเลือดของแม่เป็น RH – และกลุ่มเลือดของพ่อเป็น Rh + ก็สามารถผลิตภูมิคุ้มกันให้กับทารกได้ ดังนั้น ต้องตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างละเอียดตลอดช่วงที่ตั้งครรภ์

3.การตรวจโดยทั่วไป เป็นการตรวจวัดความดันโลหิต ,ลูบคลำท้อง ,ฟังจังหวะการเต้นของหัวใจ, และชั่งน้ำหนัก ซึ่งตลอดอายุครรภ์จนคลอดคุณแม่ไม่ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกิน 10 กิโลกรัม

การตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

- Advertisement -

การวัดความดันโลหิต

คุณแม่ที่มีความดันโลหิตสูงเกินไปนั้นไม่เป็นผลดีต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ เพราะเสี่ยงต่ออาการครรภ์เป็นพิษและการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งคุณหมอจะให้คำแนะนำหากคุณแม่มีภาวะเสี่ยงดังกล่าวค่ะ

การตรวจพบอาการบวมน้ำ

คุณหมอจะตรวจว่าขา ,ข้อเท้า และมือของคุณแม่บวมหรือไม่ หากร่างกายบวมน้ำ และมีการกักเก็บน้ำในร่างกายมากเกินไปอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งคุณหมอมักจะให้ดื่มน้ำที่มีเกลือแร่และพักผ่อนให้เพียงพอ

การตรวจเช็คเพิ่มเติม

การอัลตราซาวด์

คือ การตรวจโดยใช้คลื่นความถี่สูงที่เชื่อมต่อกับเครื่องส่งภาพเพื่อฉายภาพร่างกายทารก การตรวจอัลตราซาวด์จำเป็นต่อการตรวจวิวัฒนาการของทารกในครรภ์ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนที่ 2 – 9 การตรวจร่างกายสม่ำเสมอจะมีการตรวจอัลตราซาวด์ประมาณ 3 ครั้ง

การตรวจอัลตราซาวด์ ครั้งแรก สัปดาห์ที่ 7 – 12

ระยะนี้การเจริญเติบโตของตัวอ่อนทำให้คุณหมอสามารถคำนวณวันคลอดได้รวมถึงเห็นพัฒนาการและ

วิวัฒนาการของทารกในครรภ์

การตรวจอัลตราซาวด์ ครั้งที่สอง สัปดาห์ที่ 20 – 24

คุณแม่จะเห็นศีรษะ แขน และมือทารกการอัลตราซาวด์จะบอกถึงรูปพรรณสัณฐาน จะทำให้ทราบว่าทารกมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ ในการอัลตราซาวด์ครั้งที่สองนี้อาจขอให้ตรวจดูเพศของทารกได้ค่ะ

การตรวจอัลตราซาวด์ ครั้งที่สาม สัปดาห์ที่ 32 – 34

เพื่อตรวจดูการเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหว การหายใจของทารก และเพื่อตรวจดูความพร้อมของทารกก่อนคลอด ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ขนาดของทารก การฝังตัวของรก และดูว่ามีสายสะดือพันรอบปากมดลูกหรือไม่

การปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่ออัลตราซาวด์

การตรวจถุงน้ำคร่ำ

มักจะใช้ตรวจเฉพาะแม่ท้องที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปในกรณีที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือมีโรคทางพันธุกรรม การตรวจเช่นนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการตรวจกลุ่มเลือดที่อาจมีความผิดปกติ โดยคุณหมอจะใช้เข็มเล็ก ๆ เข้าไปในท้องโยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ เข็มนี้จะดูดสารอะมิโนติกออกมาวิเคราะห์ซึ่งปกติจะต้องไม่มีกลิ่น

การส่องกล้อง

คุณหมอจะใช้หลอดบาง ๆ ทำจากเลนส์สายตา และมีแสงเพื่อใช้ตรวจภายในมดลูกภาพจากกล้องจุลทรรศน์นี้จะปรากฏทางจออัลตราซาวด์ การส่องกล่องจะช่วยตรวจอาการผิดปกติในด้านพัฒนาการของทารก ในการตรวจต้องวางยาสลบและใช้เวลาประมาณ 30 นาที บางครั้งอาจต้องนอนพักที่โรงพยาบาล การตรวจประเภทนี้สามารถยืนยันผลอาการผิดปกติจากการอัลตราซาวด์ได้

จากที่กล่าวมาในบทความนี้เป็นการตรวจที่คุณแม่จะต้องพบเจอในช่วงตั้งครรภ์ แต่สำหรับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น การเจาะน้ำคร่ำ หรือการส่องกล้อง คุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาหากมีข้อสงสัยหรือหากมีความเสี่ยงเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดและหาวิธีการรักษาต่อไปค่ะ

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย…..

1.ตรวจก่อนรู้ก่อน ลูกรอด แม่ปลอดภัย จากภาวะครรภ์เป็นพิษ
2.ตรวจภายในหลังคลอด คืออะไร? สำคัญมากแค่ไหน

LEAVE A REPLY