About Us

About Us

www.konthong.com ครบเครื่องเรื่อง “คนท้อง” เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นสื่อออนไลน์ สำหรับ คุณแม่ตั้งครรภ์ และ คุณแม่มือใหม่ เราผลิตบทความและรวบรวมบทความที่มีเนื้อหา สาระ ที่เป็นความรู้ บทความน่าสนใจในด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่มือใหม่โดยเฉพาะ รวมถึงบทความแชร์ประสบการณ์จริงของคุณแม่จากทางบ้าน ซึ่งคุณแม่มือใหม่ทกุท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยเรามีปรึกษาคือ นพ.อานนท์ เรืองอุตมานันท์ หัวหน้าแผนกสูตินรี โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ คุณหมอใจดีที่พร้อมให้คำปรึกษาต่าง ๆ กับคนไข้ โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นคือ เป็นกันเอง เข้าถึง และเข้าใจทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและ เป็นนักเขียนรับเชิญให้กับเว็บไซต์ www.konthong.com อีกด้วย

คุณหมออานนท์นพ. อานนท์ เรืองอุตมานันท์

 

Contact Detail

กองบรรณาธิการ  Email: editor@konthong.com
โทร :095 523 1466

ฝ่ายโฆษณา  Email: advertising@konthong.com
โทร :081 629-9456